giá xe suzuki

giá xe suzuki xl7 2022

Bản tiêu chuẩn
Phiên bản Giá xe (VNĐ)
Suzuki XL7 Bản Tiêu Chuẩn 599.900.000 Chi tiết >
Đăng ký lái thử >

Suzuki XL7 2022 giá lăn bánh bản tiêu chuẩn (tạm tính)

Khoản phí Giá lăn bánh TPHCM (VNĐ) Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ)
Giá xe Suzuki XL7 bản tiêu chuẩn 599.900.000 599.900.000
Thuế trước bạ (10%) tạm tính 58.900.000 58.900.000
Phí biển số 20.000.000 1.000.000
Lệ phí đăng kiểm 340.000 340.000
Bảo hiểm TNDS + người ngồi xe 943.400 943.400
Phí đường bộ 1 năm (cá nhân) 1.560.000 1.560.000
Tổng 681.643.400 662.643.400
Bản ghế da
Phiên bản Giá xe (VNĐ)
Suzuki XL7 Bản Ghế Da 609.900.000 Chi tiết >
Đăng ký lái thử >

Suzuki XL7 2022 giá lăn bánh bản ghế da (tạm tính)

Khoản phí Giá lăn bánh TPHCM (VNĐ) Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ)
Giá xe Suzuki XL7 bản ghế da 609.900.000 609.900.000
Thuế trước bạ (10%) tạm tính 58.900.000 58.900.000
Phí biển số 20.000.000 1.000.000
Lệ phí đăng kiểm 340.000 340.000
Bảo hiểm TNDS + người ngồi xe 943.400 943.400
Phí đường bộ 1 năm (cá nhân) 1.560.000 1.560.000
Tổng 691.643.400 672.643.400
Bản đặc biệt
Phiên bản Giá xe (VNĐ)
Suzuki XL7 Bản Đặc Biệt – Sport Limited 639.900.000 Chi tiết >
Đăng ký lái thử >

Suzuki XL7 Sport Limited 2022 giá lăn bánh (tạm tính)

Khoản phí Giá lăn bánh TPHCM (VNĐ) Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ)
Giá xe Suzuki XL7 Sport Limited 639.900.000 639.900.000
Thuế trước bạ (10%) tạm tính 58.900.000 58.900.000
Phí biển số 20.000.000 1.000.000
Lệ phí đăng kiểm 340.000 340.000
Bảo hiểm TNDS + người ngồi xe 943.400 943.400
Phí đường bộ 1 năm (cá nhân) 1.560.000 1.560.000
Tổng 721.643.400 702.643.400

Giá xe chưa trừ khuyến mãi